Zadzwoń +48 32 724 10 12
Umów wizytę
Lokalizacje

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘZadzwoń:+48 32 724 10 12

DUPILUMAB – innowacyjny lek w terapii atopowego zapalenia skóry dłoni i stóp

Ciągły rozwój nauki sprawa, że nieustannie opracowywane są nowe metody terapeutyczne pozwalające skutecznie leczyć przewlekłe schorzenia, przyczyniając się do poprawy komfortu oraz jakości życia pacjentów. Jedną z takich chorób jest atopowe zapalenie skóry. Choć leki na nie już istnieją, to niestety wykazują zmienną skuteczność i nie u wszystkich mogą być stosowane. Ogromny potencjał terapeutyczny w leczeniu AZS naukowcy widzą jednak w Dupilumabie.

innowacyjne leczenie atopowego zapalenia skóry

Czym jest i jak objawia się atopowe zapalenie skóry?

Atopowe zapalenie skóry (AZS) to jedna z przewlekłych chorób zapalnych o charakterze autoimmunologicznym, która charakteryzuje się występowaniem wyprysku/wysypki często pokrywającego duże obszary ciała. AZS objawia się także intensywnym świądem, suchością skóry, zaczerwienieniem czy pękaniem. Ponadto osoby z atopowym zapaleniem skóry doświadczają zaburzeń snu, nasilonego lęku czy depresji.

Atopowe zapalenie skóry – ograniczenia w leczeniu

Niestety w przypadku pacjentów z przewlekłym wypryskiem dłoni napotykamy ograniczenia związane z leczeniem systemowym. Obecnie zatwierdzoną formą leczenia wszystkich klinicznych podtypów atopowego zapalenia skóry jest m. in alitretynoina. Niestety wykazuje ona zmienną skuteczność oraz nie może być stosowana w każdym przypadku.

Nowym szeroko dostępnym rozwiązaniem terapeutycznym okazał się lek biologiczny Dupilumab, który w znacznym stopniu ogranicza występowanie uporczywych objawów atopowego zapalenia skóry dłoni i stóp oraz przyczynia się do znacznej poprawy stanu zdrowia pacjentów.

Czym jest i w jaki sposób działa Dupilumab?

Dupilumab to ludzkie przeciwciało monoklonalne, które zostało zaprojektowane w celu hamowania nadaktywnej sygnalizacji dwóch kluczowych białek: interleukiny 4 (IL-4)  i interleukiny 13 (IL-13). Są one głównym czynnikiem wywołującym przewlekły stan zapalny skóry w przebiegu AZS.

Dupilumab – skuteczność potwierdzona badaniami

W Klinice Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Groningen przeprowadzono badanie obserwacyjne z udziałem pacjentów powyżej 18 r. ż. ze współistniejącą atopową egzemą dłoni. Badanie trwało 16 tygodni, podczas których pacjentom podawano Dupilumab w dawce nasycającej 600 mg podskórnie, a następnie 300 mg co 2 tygodnie.

Badanie miało na celu ocenić skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Dupilumabu.  Oceniano nasilenie wyprysku dłoni według wskaźnika HECSI i zdecydowana większość pacjentów wykazała poprawę tego wskaźnika  średnio o 75%. Średni wynik w skali HECSI uległ znaczącej poprawie już po 4 tygodniach w porównaniu z wartością wyjściową.  W badaniu oceniano także ciężkość AZS mierzoną za pomocą wskaźnika obszaru wyprysku i nasilenia egzemy (EASI) po zastosowaniu leku.

Wyniki okazały się obiecujące. Średnia procentowa zmiana w punktacji EASI pomiędzy wartością wyjściową a wartością uzyskaną po 16. tygodniach wynosiła 71,5%. Badani wypełniali też specjalny formularz oceniający stopień poprawy jakości ich życia na przestrzeni minionych 16 tygodni. Jakość tę mierzono przy pomocy wskaźnika jakości życia Dermatology Life Quality Index (DLQI). Z ankiet wynikało, że wzrosła ona o 8,8 punktów procentowych.

Czytaj: Lebrikizumab – nowoczesne rozwiązanie terapeutyczne atopowego zapalenia skóry

Dupilumab – przełom w leczeniu AZS u dzieci

Dupilumab jest pierwszym lekiem ogólnoustrojowym zarejestrowanym w Europie do leczenia atopowego zapalenia skóry dłoni i stóp u dzieci. Zarówno Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) jak i Komisja Europejska zatwierdziła Dupilumab jako lek w terapii  atopowego zapalenia skóry u dzieci w wieku od 6. do 11. lat, które jednocześnie kwalifikują się do leczenia systemowego, a u których choroba nie jest odpowiednio kontrolowana za pomocą miejscowych leków.

W przeprowadzonym badaniu weryfikowano skuteczność dwóch dawek Dupilumabu, zależnie od masy ciała: 200 mg i 400 mg  podawanych kolejno co 2 oraz co 4 tygodnie, skojarzonych z miejscowymi kortykosteroidami. Wyniki uzyskiwane w grupie badawczej  porównano wynikami uzyskiwanymi w grupie kontrolnej przyjmującej placebo.

Po 16. tygodniach pacjenci  z grupy badawczej zauważali znaczą poprawę w zakresie ogólnego nasilenia choroby, oczyszczenia skóry i świądu.  Odnotowano 84% polepszenie średniego wskaźnika EASI w stosunku do wartości wyjściowych u pacjentów, którzy otrzymywali Dupilumab co cztery tygodnie i 80% u pacjentów, którzy otrzymywali dupilumab co dwa tygodnie, w porównaniu z 49% i 48% poprawą w grupie kontrolnej.

Co więcej, 54% i 61% pacjentów otrzymujących  Dupilumab co 4 i co 2 tygodnie zaobserwowało co najmniej 4-punktowe zmniejszenie nasilenia świądu w skali od 0 do 10 , w porównaniu z grupą kontrolną (12% i 13%). Ponadto odpowiednio  33% i 39% pacjentów uzyskało całkowite lub znaczne oczyszczenie skóry w stosunku do pacjentów z grupy placebo (11% i 10%) .

Dotychczas przeprowadzone badania wykazują zatem  wysoki potencjał terapeutyczny Dupilumabu w leczeniu atopowego zapalenia skóry dłoni i stóp. Lek ten znajduje się aktualnie w III fazie badań klinicznych, co umożliwia dalsze, dogłębne badania jego profilu bezpieczeństwa i skuteczności.

 

Masz więcej pytań dotyczących badań klinicznych? Zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń: +48 32 724 10 12
Napisz: badaniakliniczne@holsaclinical.pl

    ZAPISZ SIĘ

    Polityka prywatności dostępna jest na www.holsaclinical.pl

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gyncentrum Sp.z o.o. w zakresie niezbędnym do umówienia wizyty lub badania.