ZESPÓŁ

KOORDYNATORZY

MONIKA ZEMELKA

Kierownik działu badań klinicznych

Pracuje w badaniach klinicznych od ponad 9 lat. Posiada wieloletnie doświadczenie jako starszy monitor badań klinicznych (sCRA) w obszarze onkologii, hemato-onkologii, kardiologii oraz chorób zakaźnych. Odpowiada za jakość przeprowadzonych procedur oraz wsparcie rekrutacji.

ANNA BEDNORZ

Zastępca kierownika działu badań klinicznych

Posiada 3-letnie doświadczenie w badaniach klinicznych. Odpowiada za komunikację z Pacjentami, planowanie procedur medycznych oraz współpracę z zespołem badawczym. Nadzoruje kompletność dokumentacji medycznej, a także współpracuje z monitorami badań.

EWA KOMOROWSKA

Start-up manager

Posiada 3-letnie doświadczenie w pracy w ośrodku medycznym, w obszarze administracyjnym i bezpośredniej komunikacji z Pacjentem. Do jej głównych ról należą  zapewnienie terminowości realizacji planu leczenia zgodnie z harmonogramem ustalonym w badaniu klinicznym oraz udzielenie Pacjentowi informacji o wizytach i procedurach medycznych.

MARTA DŁUGOSZ

Quality Assurance Manager

Studentka 4 roku farmacji na ŚUM. Posiada 2-letnie doświadczenie w obszarze badań klinicznych. Odpowiada za prawidłowy przebieg wizyt Pacjenta zgodnie z protokołem badania. Do jej zadań należy również weryfikacja kompletności dokumentacji medycznej z elektroniczną kartą obserwacji klinicznej. Współpracuje z monitorami badań.

JUSTYNA BARAŃSKA

Młodszy koordynator badań klinicznych

Magister farmacji z 5-letnim doświadczeniem w pracy z Pacjentem. Odpowiada za kompletowanie dokumentacji medycznej, prawidłowy przebieg wizyt Pacjenta oraz uzupełnianie elektronicznej karty obserwacji klinicznej. Współpracuje z badaczami w dziedzinie ginekologii i dermatologii oraz monitorami badań klinicznych.

NATALIA KUROWSKA

Młodszy koordynator badań klinicznych

Magister biotechnologii medycznej oraz absolwentka studiów podyplomowych z biologii molekularnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W holsäCLINICAL odpowiada za kompletność dokumentacji medycznej, planowanie wizyt Pacjenta oraz prawidłowy przebieg procedur medycznych zgodnie z protokołem badania. Współpracuje z badaczami w dziedzinie ginekologii oraz monitorami badań klinicznych.

TOMASZ RUDKA

Młodszy koordynator badań klinicznych

Magister analityki medycznej oraz diagnosta laboratoryjny. Odpowiada za planowanie wizyt Pacjenta, prawidłowy przebieg procedur medycznych zgodnie z protokołem badania oraz uzupełnianie elektronicznej karty obserwacji klinicznej. Współpracuje z badaczami w dziedzinie dermatologii oraz monitorami badań klinicznych.

JAKUB SZLACHETKA

Młodszy Koordynator Badań Klinicznych

Student ostatniego roku farmacji na ŚUM oraz absolwent ratownictwa medycznego na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odpowiada za planowanie wizyt Pacjenta, kompletność dokumentacji medycznej oraz uzupełnianie elektronicznej karty obserwacji klinicznej. Współpracuje z badaczami w dziedzinie dermatologii oraz monitorami badań klinicznych.

KAMILA KĘSKA

Młodszy Koordynator Badań Klinicznych

Oddział w Krakowie

Magister analityki medycznej oraz diagnosta laboratoryjny. Studentka studiów podyplomowych w zakresie badań klinicznych na Akademii Leona Koźmińskiego. W HolsaCLINICAL odpowiedzialna za planowanie wizyt Pacjenta oraz prawidłowy przebieg procedur medycznych zgodnie z protokołem badania. Współpracuje z badaczami i monitorami w dziedzinie ginekologii.

OPIEKUNOWIE PACJENTA

IWONA NOWAK

Koordynator telefonicznej obsługi Pacjenta

Posiada kilkuletnie doświadczenie jako pracownik telefonicznej i bezpośredniej obsługi Pacjenta w ośrodku medycznym. Do jej głównych zadań należą zapewnienie terminowości, a także udzielanie Pacjentom informacji o harmonogramie wizyt oraz aktualnych procedurach medycznych.

JUSTYNA MIKOŁAJCZYK

Koordynator telefonicznej obsługi Pacjenta

Posiada roczne doświadczenie jako pracownik telefonicznej obsługi Pacjenta w ośrodku medycznym. Odpowiada za zapewnienie terminowości wizyt, a także udzielenie Pacjentom informacji o harmonogramie wizyt oraz aktualnych procedurach medycznych.