ZESPÓŁ

KOORDYNATORZY

MONIKA ZEMELKA

Kierownik działu badań klinicznych

Pracuje w badaniach klinicznych od ponad 9 lat. Posiada wieloletnie doświadczenie jako starszy monitor badań klinicznych (sCRA) w obszarze onkologii, hemato-onkologii, kardiologii oraz chorób zakaźnych. Odpowiada za jakość przeprowadzonych procedur oraz wsparcie rekrutacji.

ANNA BEDNORZ

Zastępca kierownika działu badań klinicznych

Posiada 3-letnie doświadczenie w badaniach klinicznych. Odpowiada za komunikację z Pacjentami, planowanie procedur medycznych oraz współpracę z zespołem badawczym. Nadzoruje kompletność dokumentacji medycznej, a także współpracuje z monitorami badań.

EWA KOMOROWSKA

Start-up manager

Posiada 3-letnie doświadczenie w pracy w ośrodku medycznym, w obszarze administracyjnym i bezpośredniej komunikacji z Pacjentem. Do jej głównych ról należą  zapewnienie terminowości realizacji planu leczenia zgodnie z harmonogramem ustalonym w badaniu klinicznym oraz udzielenie Pacjentowi informacji o wizytach i procedurach medycznych.

MARTA DŁUGOSZ

Koordynator badań klinicznych

Studentka 4 roku farmacji na ŚUM. Posiada 2-letnie doświadczenie w obszarze badań klinicznych. Odpowiada za prawidłowy przebieg wizyt Pacjenta zgodnie z protokołem badania. Do jej zadań należy również weryfikacja kompletności dokumentacji medycznej z elektroniczną kartą obserwacji klinicznej. Współpracuje z monitorami badań.

JOANNA TOMCZYK

Koordynator badań klinicznych

Magister farmacji z wieloletnim doświadczeniem w pracy z Pacjentem. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku „Farmacja przemysłowa”. Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych w zakresie badań klinicznych. W holsäCLINICAL odpowiedzialna za planowanie i prawidłowy przebieg wizyt pacjentów zgodnie z protokołami badań w dziedzinie dermatologii. Współpracuje z badaczami oraz monitorami badań klinicznych.

JUSTYNA BARAŃSKA

Młodszy koordynator badań klinicznych

Magister farmacji z 5-letnim doświadczeniem w pracy z Pacjentem. Odpowiada za kompletowanie dokumentacji medycznej, prawidłowy przebieg wizyt Pacjenta oraz uzupełnianie elektronicznej karty obserwacji klinicznej. Współpracuje z badaczami w dziedzinie ginekologii i dermatologii oraz monitorami badań klinicznych.

NATALIA KUROWSKA

Młodszy koordynator badań klinicznych

Magister biotechnologii medycznej oraz absolwentka studiów podyplomowych z biologii molekularnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W holsäCLINICAL odpowiada za kompletność dokumentacji medycznej, planowanie wizyt Pacjenta oraz prawidłowy przebieg procedur medycznych zgodnie z protokołem badania. Współpracuje z badaczami w dziedzinie ginekologii oraz monitorami badań klinicznych.

TOMASZ RUDKA

Młodszy koordynator badań klinicznych

Magister analityki medycznej oraz diagnosta laboratoryjny. Odpowiada za planowanie wizyt Pacjenta, prawidłowy przebieg procedur medycznych zgodnie z protokołem badania oraz uzupełnianie elektronicznej karty obserwacji klinicznej. Współpracuje z badaczami w dziedzinie dermatologii oraz monitorami badań klinicznych.

PAULINA LUBACH

Młodszy koordynator badań klinicznych   Oddział w Krakowie

Studentka 5 roku farmacji na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada ponad roczne doświadczenie w obszarze badań klinicznych. Odpowiada za planowanie wizyt Pacjenta oraz prawidłowy przebieg procedur medycznych zgodnie z protokołem badania. Współpracując z monitorami i badaczami w dziedzinie ginekologii dba o kompletność dokumentacji medycznej.

MONIKA BRZOSTOWICZ

Młodszy koordynator badań klinicznych   Oddział w Krakowie

Magister chemii medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz absolwentka szkoły policealnej w zawodzie technika farmaceutycznego. W holsäCLINICAL odpowiada za kompletność dokumentacji, planowanie i prawidłowy przebieg wizyt Pacjentów w obszarze badań z dziedziny ginekologii. Współpracuje z monitorami badań oraz czuwa nad elektroniczną kartą obserwacji klinicznej.

OPIEKUNOWIE PACJENTA

IWONA NOWAK

Koordynator telefonicznej obsługi Pacjenta

Posiada kilkuletnie doświadczenie jako pracownik telefonicznej i bezpośredniej obsługi Pacjenta w ośrodku medycznym. Do jej głównych zadań należą zapewnienie terminowości, a także udzielanie Pacjentom informacji o harmonogramie wizyt oraz aktualnych procedurach medycznych.