ZESPÓŁ

OPIEKUNOWIE PACJENTA

MONIKA ZEMELKA

Kierownik działu badań klinicznych

Pracuje w badaniach klinicznych od ponad 8 lat. Posiada wieloletnie doświadczenie jako starszy monitor badań klinicznych (sCRA) w obszarze onkologii, hemato-onkologii, kardiologii oraz chorób zakaźnych.  Odpowiada za jakość przeprowadzonych procedur oraz wsparcie rekrutacji.

ANNA BEDNORZ

Koordynator badań klinicznych

Posiada 2-letnie doświadczenie w badaniach klinicznych. Odpowiada za komunikację z pacjentami, planowanie procedur medycznych oraz współpracę z zespołem badawczym. Nadzoruje kompletność dokumentacji medycznej, a także współpracuje z monitorami badań.

MARTYNA DZIK

Koordynator badań klinicznych

Studentka V roku analityki medycznej. Odpowiada za badania kliniczne w obszarze dermatologii. Pogłębia wiedzę z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Obecnie realizuje pracę naukową związaną z oceną potencjału biomarkerów obrotu kostnego w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów.

MARTA DŁUGOSZ

Koordynator badań klinicznych

Studentka 3 roku farmacji na ŚUM posiadająca roczne doświadczenie w obszarze badań klinicznych. Odpowiada za prawidłowy przebieg wizyt pacjenta zgodnie z protokołem badania. Do jej zadań należy również weryfikacja kompleności dokumentacji medycznej z elektroniczną kartą obserwacji klinicznej. Współpracuje z monitorami badań.

EWA KOMOROWSKA

Koordynator telefonicznej obsługi pacjenta

2-letnie doświadczenie w pracy w ośrodku medycznym, w obszarze administracyjnym i bezpośredniej komunikacji z Pacjentem. Główna rola to zapewnienie terminowości realizacji planu leczenia zgodnie z harmonogramem ustalonym w badaniu klinicznym, udzielenie Pacjentowi informacji o wizytach i procedurach medycznych.

ANNA SIEWIERSKA

Koordynator badań klinicznych

Magister farmacji, odpowiada za badania kliniczne w obszarze ginekologii. Koordynuje wizyty pacjentów w klinice, a także dba o kompletność dokumentacji medycznej, planowanie i prawidłowy przebieg procedur medycznych zgodnie z protokołem, a także ściśle współpracuje z badaczami i monitorami badań klinicznych.