WSPÓŁPRACA DLA LEKARZY

Zapraszamy Lekarzy Specjalistów do udziału w badaniach klinicznych.

Poszukujemy zainteresowanych lekarzy różnych specjalizacji, którzy chcieliby wziąć udział w naszych projektach badawczych.

Aplikacje prosimy przesyłać drogą mailową na adres: badaniakliniczne@holsaclinical.pl lub bezpośrednio przy użyciu linku

  • Możliwość bezpośredniego uczestnictwa w poszukiwaniu innowacyjnych terapii oraz leków, co przyczynia się do rozwoju wiedzy i doświadczenia zawodowego.
  • Szansa na zaangażowanie się w działania mające bezpośredni wpływ na zdrowie i życie pacjentów.
  • Możliwość zdobycia nowych umiejętności klinicznych i praktycznych poprzez pracę z nowymi technologiami, metodami diagnostycznymi oraz protokołami badawczymi.