MENINGOKOKI

Neisseria Meningitidis jest Gram-ujemną, tlenową bakterią zaliczaną do ziarenkowców. Choroba, którą wywołuje ten drobnoustrój, czyli Inwazyjna Choroba Meningokokowa (IChM), uważana jest za jedną z najgroźniejszych chorób zakaźnych człowieka. Może mieć różne formy i przebiegać jako zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, sepsa (posocznica), zapalenie płuc, zapalenie stawów, zapalenie ucha środkowego czy zapalenie mięśnia sercowego.

Zakażenie występuje we wszystkich grupach wiekowych. Zachorowania mogą mieć charakter sporadyczny albo przybierać postać ognisk epidemicznych, jeśli w krótkim czasie zarażonych zostanie spora część osób. Bakteria rozprzestrzenia się drogą kropelkową bądź przez bliski kontakt z bezobjawowym nosicielem.

Skuteczną metodą zapobiegania zakażeniu meningokokami są szczepienia ochronne. W związku z tym w holsäCLINICAL prowadzimy badanie kliniczne, w ramach którego pacjent zostaje zakwalifikowany do profilaktycznego szczepienia przeciwko meningokokom.

REKRUTACJA ZAMKNIĘTA (badanie w toku).

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ

  ZAPISZ SIĘ

  Polityka prywatności dostępna jest na www.holsaclinical.pl

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gyncentrum Sp.z o.o. w zakresie niezbędnym do umówienia wizyty lub badania.

  O INNOWACYJNYCH TERAPIACH

  Skuteczną metodą zapobiegania zakażeniu meningokokami są szczepienia ochronne. W Polsce mamy dostęp do trzech rodzajów szczepionek. Wszystkie mogą być bezpiecznie stosowane już od 2. miesiąca życia dziecka. Obecnie weryfikowana jest skuteczność szczepionki nowej generacji, która ma uchronić pacjenta przed zachorowaniem oraz powikłaniami związanymi z zakażeniem Neisseria Meningitidis.

  W związku z tym w holsäCLINICAL prowadzimy nabór pacjentów do najnowszego badania klinicznego. Do wzięcia w nim udziału zapraszamy wszystkie osoby zdrowe w wieku między 18 a 50 lat. W ramach dwuramiennego badania klinicznego II fazy pacjent otrzymuje szczepionkę, która stanowi połączenie dwóch dostępnych obecnie na rynku szczepionek przeciwko meningokokom. Pacjent trafia do jednego z dwóch ramion leczenia, otrzymując jedną z dwóch różnych dawek leku. Schemat badania nie przewiduje ramienia placebo, co oznacza, że każdy z uczestników otrzymuje badany lek. Szczepionka zapewnia maksymalną ochronę przed zakażeniem wszystkimi odmianami Neisseria Meningitidis, czyli A, B, C, W oraz Y, które są odpowiedzialne za 90% zachorowań.

  CHARAKTERYSTYKA CHOROBY MENINGOKOKOWEJ

  Choroba meningokokowa jest trudna do rozpoznania, ponieważ pierwsze jej objawy są mało specyficzne i mogą przypominać zwykłą infekcję wirusową. Pojawia się gorączka, bóle mięśni, senność i brak apetytu. Mogą wystąpić również objawy ze strony układu pokarmowego, takie jak nudności czy wymioty oraz objawy skórne w postaci wysypki. Niestety IChM bardzo szybko postępuje i już w ciągu 24 godzin może doprowadzić do zgonu! Rokowanie jest różne, w zależności od typu i przebiegu choroby. Statystyki Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KORUN), wskazują, że z powodu zbyt późnej diagnozy umiera nawet co 5. chory! Wielu pacjentów boryka się także z ciężkimi powikłaniami, w tym niewydolnością wielonarządową, ubytkiem lub utratą słuchu, padaczką, upośledzonym rozwojem umysłowym i zaburzeniami psychicznymi. U części chorych dochodzi do martwicy tkanek wymagającej amputacji kończyn. Z uwagi na ciężki przebieg i stosunkowo wysoką śmiertelność choroba meningokokowa wciąż stanowi poważne wyzwanie dla środowiska medycznego.

  BADANIE PROWADZONE W LOKALIZACJACH

  KATOWICE

  Galeria Libero
  ul. Kościuszki 229 II poziom