Zadzwoń +48 32 724 10 12
Umów wizytę
Lokalizacje

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘZadzwoń:+48 32 724 10 12

Przewlekły wyprysk dłoni – czy powstanie skuteczny lek?

Przewlekły wyprysk dłoni (chronical hand eczema – CHE) należy do najczęstszych chorób dermatologicznych i występuje u ok. 10% populacji ogólnej. Jest także najczęściej diagnozowaną dermatozą zawodową. Dotyka osób, które w swojej pracy mają częsty kontakt z wodą i detergentami. Chorobę cechuje znaczna różnorodność etiologiczna i morfologiczna. Ze względu na często przewlekły i nawrotowy przebieg schorzenie istotnie wpływa na jakość życia pacjentów i stanowi duży problem społeczno-ekonomiczny. Czy istnieje szansa, że w niedalekiej przyszłości powstanie skuteczny lek na przewlekły wyprysk dłoni?

przewlekły wyprysk rąk

Świąd, ból i pęcherzyki – najczęstsze objawy przewlekłego wyprysku dłoni

Przewlekły wyprysk dłoni utrzymuje się dłużej niż 3 miesiące lub powraca dwa bądź więcej razy w ciągu 12 miesięcy. Jest to poważna choroba zapalna skóry zlokalizowana w dowolnym miejscu dłoni lub nadgarstków. Charakteryzuje się pojawiającym się rumieniem, naciekiem, nadmiernym rogowaceniem, obrzękiem i pęcherzykami. Wraz z przebiegiem choroby pojawia się łuszczenie, szczeliny i nadżerki, a stan skóry może zostać zaostrzony przez infekcje bakteryjne. Główne objawy tego schorzenia to swędzenie i ból.

Choroba obniża jakość życia pacjentów

Przewlekły wyprysk dłoni jest chorobą, która wywiera ogromny wpływ na jakość życia chorego, obejmując zarówno sferę zawodową, domową, towarzyską, jak i psychologiczną. Choroba może prowadzić do problemów psychospołecznych, takich jak zmniejszona samoocena czy fobia społeczna. Oprócz fizycznych dolegliwości, takich jak widoczne pęknięcia skóry i bolesne pęcherze, chorzy doświadczają wielu napięć psychicznych m.in. poczucia wstydu, stygmatyzowania, izolacji społecznej czy trudności w budowaniu relacji z innymi.

Chroniczny wyprysk dłoni – co go wywołuje?

Chroniczny wyprysk dłoni jest schorzeniem o zróżnicowanej, wieloczynnikowej etiologii. W rozwoju choroby udział biorą zarówno substancje drażniące, jak i alergeny, czynniki infekcyjne oraz genetyczne. Do choroby predysponują również: płeć żeńska, ekspozycja zawodowa na czynniki drażniące, alergeny i wilgotne środowisko pracy. Schorzenie to dotyka często osoby młode, aktywne zawodowo, a w ok. 1/3 przypadków rozpoczyna się przed 20. rokiem życia. Wyniki większości badań wskazują na większą zachorowalność wśród kobiet. Wpływ na to może mieć częstsze wykonywanie prac domowych i określonych zawodów, przez co kobiety są bardziej narażone na substancje drażniące i wilgoć, będące istotnymi czynnikami rozwoju przewlekłego wyprysku dłoni. Przebyty epizod wyprysku dłoni uważa się za najistotniejszy czynnik ryzyka rozwoju przewlekłej postaci tej choroby.

Niezmiernie ważna jest wczesna identyfikacja czynników przyczynowych, ich eliminacja oraz zastosowanie odpowiedniej terapii. Często jednak etiologia jest nie do końca poznana, a w różnych okresach choroby w powstawaniu zmian mogą uczestniczyć odmienne czynniki, co znacząco utrudnia dobranie odpowiedniej terapii. Dlatego uważa się, że wieloczynnikowe podłoże i trudności w eliminacji przyczyn sprzyjają przewlekłemu przebiegowi i oporności na leczenie.

Badania kliniczne – nowe możliwości leczenia

Chroniczny wyprysk dłoni jest na ogół trudny w leczeniu i objawia się okresami nawrotów oraz okresami remisji. Niezbędna jest długoterminowa kontrola choroby, ponieważ wymaga reaktywnego leczenia zaostrzeń i proaktywnego leczenie zapobiegającego. Terapia obejmuje różne strategie postępowania, takie jak eliminacja wyzwalaczy, ogólna pielęgnacja skóry i terapia przeciwzapalna. Eliminacja czynników wyzwalających, takich jak alergeny i czynniki drażniące może być skutecznym i niezbędnym warunkiem sukcesu terapii w dłuższej perspektywie, ale trudnym do osiągnięcia.

Stosowane metody terapeutyczne w wielu przypadkach wyprysku dłoni, bywają nieskuteczne zwłaszcza jego przewlekłej postaci. Tymczasem istnieje wyraźna, niezaspokojona potrzeba możliwości długoterminowego leczenia pacjentów cierpiących na przewlekły wyprysk dłoni o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Aktualnie w naszym ośrodku prowadzimy nabór pacjentów do 3 fazy badania klinicznego dwuramiennego, bez ramienia placebo. W badaniu pacjenci kwalifikują się do grup z wykorzystaniem Alitretynoiny w tabletkach lub kremu Delgocitinib. Alitretynoina to substancja o specjalnym wskazaniu do leczenia egzemy, aktualnie wskazana tylko w ciężkiej egzemie i zatwierdzona tylko w kilku krajach na całym świecie. Krem Delgocitinib może stać się skutecznym, dobrze tolerowanym i przyjaznym dla pacjenta sposobem leczenia egzemy i poprawiającym jakość życia.

Bibliografia:

1. Diepgen TL, Andersen KE, Chosidow O, Coenraads PJ, Elsner P, English J, Fartasch M,Gimenez-Arnau A, Nixon R, Sasseville D, Agner T. Guidelines for diagnosis, prevention and treatment of hand ecze-ma. J Dtsch Dermatol Ges. 2015;13(1):e1-22.
2. Christoffers WA, Coenraads PJ, Svensson Å, Diepgen TL, Dickinson‐Blok JL, Xia J, Williams HC. Inte-rventions for hand eczema. Cochrane Database Syst Rev. 2019;4(4):CD004055
3. Raport Instytutu Arcana pt. „Choroba jak na dłoni. Konsekwencje przewlekłego wyprysku rąk dla pacjenta, społeczeństwa i całego systemu ochrony zdrowia”, marzec 2018.
4. Crane MM, Webb DJ, Watson E, Cunliffe T, English J. Hand eczema and steroid-refractory chronic hand eczema in general practice: pr4evalencde and initial treatment. British Journal of Dermatology 2017; 176:955-964.

Jeżeli jesteś zainteresowana udziałem w badaniu klinicznym z użyciem terbinafiny, wypełnij formularz kontaktowy i umów się na bezpłatną konsultację.

Zadzwoń: +48 32 724 10 12
Napisz: badaniakliniczne@holsaclinical.pl

    ZAPISZ SIĘ

    Polityka prywatności dostępna jest na www.holsaclinical.pl

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gyncentrum Sp.z o.o. w zakresie niezbędnym do umówienia wizyty lub badania.