Zadzwoń +48 32 724 10 12
Umów wizytę
Lokalizacje

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘZadzwoń:+48 32 724 10 12

„Pacjent w badaniach klinicznych” – wszystko o projekcie

„Pacjent w badaniach klinicznych” to projekt koordynowany przez Agencję Badań Medycznych we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Celem projektu jest zwiększenie świadomości i popularyzacja wiedzy na temat badań klinicznych w Polsce oraz przybliżenie ich potencjalnym uczestnikom klinicznych najważniejszej terminologii z tego zakresu. Co jeszcze warto wiedzieć o nowym projekcie? Więcej szczegółów w artykule.

projekt pacjent w badaniach klinicznych

Czym jest Agencja Badań Medycznych?

Agencja Badań Medycznych (ABM) jest państwową agencją, która wspiera finansowo, legislacyjnie i organizacyjnie polskie placówki badawcze w opracowywaniu nowych leków oraz innowacyjnych terapii. Kluczowym celem, dla którego został powołany ten organ, jest dbałość o rozwój i zwiększenie procentowego udziału niekomercyjnych badań klinicznych w Polsce z obecnych 2-3% do prognozowanych 20-30%, a także opracowywanie analiz, które odciążą finansowo oraz zwiększą wydajność polskiego systemu ochrony zdrowia.

Projekt “Pacjent w badaniach klinicznych”

Istotnym aspektem działalności ABM jest zwiększanie świadomości i popularyzacja wiedzy o badaniach klinicznych w Polsce. W tym celu z inicjatywy Urszuli Jaworskiej (Prezes Fundacji Urszuli Jaworskiej) we współpracy z Agencja Badań Medycznych powstała strona: “Pacjenci w badaniach”, skąd przyszli i obecni pacjenci oraz ich rodziny mogą czerpać merytoryczną wiedzę o uczestnictwie w badaniu. Przedsięwzięcie to ma na celu przybliżyć Polakom owianą mitami tematykę prowadzenia badań klinicznych oraz zwiększyć szansę na rekrutację potencjalnych nowych pacjentów do badań.

Najwięksi liderzy razem we wspólnej sprawie

Koordynację nad projektem objęła Agencja Badań Medycznych, a jej partnerami są m.in.: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie POLCRO, Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCPpl , Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Instytut “Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”, Naczelna Izba Aptekarska oraz wspomniana wcześniej Fundacja Urszuli Jaworskiej. Współorganizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a patronat objęli: Rzecznik Praw Pacjenta oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Co znajdę w środku?

Projekt w przystępny sposób zaznajamia odbiorcę z podstawową terminologią powszechnie stosowaną w badaniach klinicznych. Z tej witryny pacjent może dowiedzieć się, czym jest lek badany, placebo, komparator czy ośrodek badawczy, co zawiera Protokół Badania Klinicznego oraz Formularz Świadomej Zgody, a także jakie obowiązki należą do Badacza, Sponsora i Koordynatora badania. Czytelnik może przyswoić sobie zasady, na podstawie których zbierane i zaszyfrowane są dane pacjentów w badaniu, czyli na czym polega metoda próby podwójnie ślepej oraz randomizacja. W skład projektu wchodzi także zakładka informacji dla pacjenta, skąd pacjent może dowiedzieć się o przysługujących mu prawach i obowiązkach podczas uczestnictwa w badaniu. Na stronie znajduje się również dostęp do bazy badań klinicznych oraz kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta.

Często pacjentowi przed przystąpieniem do badania klinicznego towarzyszy wiele obaw, dlatego na stronie nie mogło zabraknąć sekcji najczęściej zadawanych pytań. Mimo iż przed przystąpieniem do badania Badacz w ośrodku ma obowiązek wyczerpująco omówić z pacjentem temat oraz odpowiedzieć na wszystkie nurtujące go pytania, to taka strona może już na wstępie pomóc pacjentowi rozwiać część jego wątpliwości, a potencjalny przyszły uczestnik będzie gotowy przyjść na spotkania z Badaczem z wiedzą, którą będzie mógł zweryfikować w gabinecie na wizycie. Dodatkowo na stronie znajdują się krótkie multimedialne wywiady z badaczami, uczestnikami i rodzinami pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych w Polsce.

Oprócz ogólnie wyjaśnionych pojęć i zagadnień, na stronie znajdują się też twarde dane, statystyki oraz akty prawne. Pokazują one m.in., jak zmieniała się branża badań klinicznych na przestrzeni ostatniej dekady oraz wskazują i opisują instytucje i władze regulujące przepisy w badaniach klinicznych w Polsce, Europie i na świecie.

Miejmy nadzieję, że całość projektu wpłynie na zwiększenie świadomości pacjentów i społeczeństwa, a także pomoże w odczarowaniu tematyki badań klinicznych w Polsce z utartej wizji eksperymentów szalonych naukowców w laboratorium do zasadnego powstawania innowacyjnych terapii, które pozwolą leczyć pacjentów z konkretnymi wskazaniami oraz wpłyną na rozwoju medycyny na świecie.

Bibliografia:

  • https://www.abm.gov.pl/
  • https://pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/pwb/#
  • https://oilkrakow.pl/projekt-agencji-badan-medycznych-pacjent-w-badaniach-klinicznych/
  • https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/223,Rusza-strona-pacjentwbadaniachabmgovpl.html

Masz więcej pytań dotyczących uczestnictwa w badaniach klinicznych? Zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń: +48 32 724 10 12
Napisz: badaniakliniczne@holsaclinical.pl

 

    ZAPISZ SIĘ

    Polityka prywatności dostępna jest na www.holsaclinical.pl

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gyncentrum Sp.z o.o. w zakresie niezbędnym do umówienia wizyty lub badania.