Zadzwoń +48 32 724 10 12
Umów wizytę
Lokalizacje

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘZadzwoń:+48 32 724 10 12

Korzyści płynące z uczestnictwa w badaniach klinicznych

Badania kliniczne stanowią fundament współczesnej medycyny. Dają one chorym pacjentom dodatkową możliwość leczenia poprzez dostęp do najnowszych, innowacyjnych leków, zwłaszcza w przypadkach, kiedy standardowe terapie, stosowane obecnie na rynku, nie przynoszą określonych korzyści zdrowotnych lub dostęp do nich jest ograniczony. Jakie jeszcze korzyści płyną z uczestnictwa w badaniach klinicznych? Przeczytaj!

korzyści z uczestnictwa w badaniu klinicznym

Udział w badaniu klinicznym to dodatkowe wsparcie w terapii

W dzisiejszych czasach z powodzeniem możemy leczyć wiele chorób za pomocą nowoczesnych leków i środków medycznych, jednak mimo to wciąż istnieją choroby, z którymi nie potrafimy sobie poradzić. Ze względu na to na całym świecie przeprowadza się badania kliniczne, w których uczestniczą miliony pacjentów rocznie, zainteresowanych nowatorskim leczeniem.

Chorzy, dzięki uczestnictwu w badaniach klinicznych mogą ominąć kolejki do danego specjalisty, a także mają zapewniony dostęp do najnowszych metod terapeutycznych i diagnostycznych. Udział w badaniu klinicznym może być dla pacjenta dodatkowym lub nowym wsparciem terapeutycznym. Uczestnikami badania klinicznego zajmuje się wykwalifikowany personel, dzięki któremu chory może czuć się bezpiecznie. Nawet, gdy badany nie ma szans na całkowite wyleczenie z uwagi na specyfikę swojej choroby, to bycie pod specjalistycznym nadzorem ma dla niego duże znaczenie.

Udział w badaniu klinicznym to dostęp do bezpłatnej terapii i szerokiej diagnostyki

Pacjent zakwalifikowany do udziału w badaniu klinicznym otrzymuje bezpłatne, innowacyjne leczenie, które często ma wyższą skuteczność niż starsze metody leczenia. Decydując się na udział w badaniu klinicznym chory pozostaje pod opieką lekarzy i wykwalifikowanego personelu, uzyskuje równocześnie możliwość leczenia jak i szeroki dostęp do wymaganych procedur diagnostycznych często niedostępnych w rutynowym postępowaniu diagnostycznym.

Pacjenci biorący udział w badaniu klinicznym mogą liczyć zatem na fachową opieką specjalistów oraz stały monitoring swojego stanu zdrowia. Dodatkowo, gdy jest potrzeba poinformowania lekarza o stanie zdrowia lub jakichkolwiek zmianach dotyczących zdrowia badanego przez cały okres trwania projektu, do dyspozycji pozostaje personel medyczny ośrodka.

Pacjent zostaje zaproszony do ośrodka badawczego i odbywa poszczególne wizyty według programu badania klinicznego . Na wizytach poza leczeniem otrzymuje pakiet bezpłatnych badan takich jak np.: badanie krwi, moczu, USG, EKG, konsultacje lekarskie, testy – wszystko w zależności od profilu i specyfikacji badania, do którego został zakwalifikowany. Dodatkowo, jeżeli chory musi dojeżdżać na wizyty lekarskie związane z udziałem w badaniu klinicznym do ośrodka badawczego, ma prawo do uzyskania zwrotu kosztów dojazdu.

Przez cały okres trwania badania klinicznego pacjent ma zapewnioną opiekę personelu

Przez cały okres trwania badania klinicznego pacjentowi towarzyszy oprócz personelu medycznego, opiekun pacjenta. Wspiera on pacjenta oraz informuje on o terminach kolejnych wizyt, pomaga w rozwiązaniu bieżących problemów związanych z procedurą badania, asystuje przy wizytach w ośrodku.

Pacjent ma prawo wycofać się z uczestnictwa w badaniu klinicznym

Chory biorący udział w badaniu klinicznym w dowolnym czasie i bez podania przyczyny ma prawo wycofać swój udział z badania. Wycofanie udziału pacjenta z badania następuje w dwojaki sposób: z części terapeutycznej, gdy badany nie chce więcej stosować leczenia, jednak pozostaje w fazie obserwacji tzw. Follow up lub wycofanie całkowite z całego badania, gdzie pacjent nie bierze udziału ani w fazie leczenia ani obserwacji. Pacjent wycofuje zgodę bez poniesienia kosztów za dotychczasowe leczenie, opiekę medyczna oraz diagnostykę.

W badaniach klinicznych uczestniczą tylko te ośrodki wraz z personelem, które zostały do tego zakwalifikowane. Ośrodki muszą spełniać wszystkie normy i wytyczne oraz na bieżąco odbywać szkolenia z najnowszych informacji dotyczących leku badanego jak i wytycznych protokołu badania klinicznego.

W całej machinie badania klinicznego nie tylko monitorowany jest pacjent. Nadzorowi podlega również ośrodek badawczy. Praca zespołu badawczego jest na bieżąco weryfikowana i sprawdzana z wytycznymi protokołu badania oraz czy wszystko odbywa się zgodnie z GCP.

Udział w badaniu klinicznym może poprawić jakoś życia, wydłużyć je, a nawet uratować!

Decydując się na udział w badaniu klinicznym chory może uzyskać korzyść leczniczą dla siebie oraz w przyszłości dla innych pacjentów w postaci np. wyleczenia lub złagodzenia objawów. Temat badań klinicznych jest niezwykle złożony i skomplikowany, a wiedza Polaków w tym obszarze ciągle niewystarczająca i zdecydowanie za mała. Niestety przez to wielu pacjentów traci możliwość otrzymania najnowszych leków, które mogą nie tylko uratować czy wydłużyć życie, ale również znacząco poprawić jego jakość.

Cierpisz na chorobę przewlekłą, a zastosowane leczenie nie przynosi żadnej poprawy?  Chciałbyś wziąć udział w badaniu klinicznym, ale masz obawy, czy to na pewno bezpieczne? Skontaktuj się z nami, a my opowiemy Ci w jaki sposób, dbamy o bezpieczeństwo naszych pacjentów.

Zadzwoń: +48 32 724 10 12
Napisz: badaniakliniczne@holsaclinical.pl

    ZAPISZ SIĘ

    Polityka prywatności dostępna jest na www.holsaclinical.pl

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gyncentrum Sp.z o.o. w zakresie niezbędnym do umówienia wizyty lub badania.